Ellement… kancelář pro architekturu a design

Od roku 2002 působí ELLEMENT v oblasti architektury a designu. Propojením těchto oborů dochází k aktivnímu dialogu, jejímž výsledkem je komplexní způsob nahlížení
a následné zpracování jednotlivých projektů do nejmenšího detailu.

Naše realizace se pohybují v rozmezí od urbanistických studií, přes veřejné prostory, komerční objekty až po návrhy rodinných domů, menší i rozsáhlé rekonstrukce, komerční
i soukromé interiéry a produktový design. Součástí práce na produktu je i následná prezentace na veletrzích (návrhy firemních stánků apod.). K samostatným činnostem patří vytváření instalací pro výstavní projekty, s nimi spojená spolupráce s institucemi a kurátory.

Všem klientům nabízíme osobní přístup prostupující celým procesem navrhování od jeho začátku po závěrečnou realizaci projektu. To zahrnuje předprojektové konzultace, návrh a zpracování studie, zpracování kompletní prováděcí dokumentace, spolupráci při výběru dodavatele a autorský dozor při realizaci. Klademe důraz na vytvoření funkční dispozice, která vyhovuje individuálním potřebám zadavatelů. Při realizaci spolupracujeme se zkušenými realizačními firmami
a odbornými specialisty.

Jako kancelář fungující ve Zlíně se dlouhodobě zaměřujeme na rekonstrukce různých typů baťovských domků, jedná se o zpracování exteriéru, interiéru i navržení přístaveb. Jako obyvatelům města je pro nás důležitá i samotná popularizace místní architektury a jejího dědictví. Jedním z výstupů tohoto zaměření se stala např. výstava „Můj baťovský domek“. Členové kanceláře jsou angažováni v občanském sdružení aArchitektura, která pořádá autorské přednášky a prohlídky.

Zakládající tým kanceláře tvoří ing.arch. Jitka Ressová Ph.D. (členka komory architektů), ing.arch. Hana Maršíková, ing.arch. Helena Víšková (členka komory architektů)
a MgA. Jan Pavézka.

Stávající spolupracovníci:
ing. arch. Martin Velecký, ing.arch. Ondřej Stolařík, ing. arch. Kateřina Páterová

Lidé v minulosti:
ing. arch Petra Martináková, Lucie Delongová (pl) ,Lenka Burýšková, Veronika Kopecká, Denisa Mikesková, Michal Babic, Jan Ševela, Anna Bornová, Sam Grubb (ir), Manuel Divierés (fr), Josef Hupián (sk), Marián Lanc