Současný stav objektu je po stránce technické dobrý, objekt působí udržovaně. Jako komplikované, vnímáme stávající dispoziční a prostorové řešení. Z něj je čitelné, že stávající objekt byl přestavován z budov, která měly původně jiné využití.
Naším záměrem bylo tuto stopu setřít a vnést do celku určitý prostorový řád a přehlednost. Díky práci s prostorem a materiály potlačit původní charakter využití budov.

Velmi pozitivní je umístění objektu a výhled od krajiny Bílých Karpat. Trochu rozpačité je však stávající měřítko objektu. Naším záměrem bylo, aby se díky objemovým úpravám stal stávající objekt více součástí krajiny a jeho převýšené měřítko bylo potlačeno.

Obě křídla objektu propojujeme jak v rovině provozní, tak i prostorové.
Reprezentativní vstup do objektu situujeme ve středové části objektu. Tam je
i umístěna vertikální komunikace vedle stávajícího výtahu. Z této středové části se vstupuje do jednotlivých křídel s apartmány, bistra a wellness. Umístění vstupu umožňuje případně návštěvníkům, kteří nejsou majiteli apartmánů – využití restaurace, wellness. Do křídla horního (původní hotelové pokoje) je vstup možný i ve stávající podobě, zrušeno je však schodiště vedoucí do pater. Do vedlejšího křídla je možné vstoupit přímo z terénu, do místa, kde jsou situovány ski boxy k jednotlivým apartmánům. Směrem k fotbalovému hřišti jsou na fasádě obou objektů umístěny požární úniková schodiště, navazující na vnitřní chodbu umístěnou podél severní fasády.

Prostorové propojení objektu se odehrává zejména ve střešní části, stávající krov navrhujeme odstranit (důvodem je i jeho omezující prostorová využitelnost)
a střecha je navržena nová, tvarově scelující obě křídla objektu i jeho středovou část. Dalším prvkem, který stávající objekt tvaruje, jsou předsazené pobytové terasy apartmánů, akcentující výhled a vytvářející kontakt s vnějškem. Díky oddělujícím stěnám vzniká odclonění od sousedů.

Apartmány jsou umístěny v obou křídlech objektu, počet apartmánů je 30–v konceptu jsou řešeny jako 1+kk, 2+kk, 3+kk – v křídle východním jsou navrženy i mezonety. Všechny apartmány jsou situovány s výhledem na jih a přístupové chodby jsou umístěny na sever. Bistro a wellness se nachází ve středové části.

 

autoři:
ing. arch. Jitka Ressová PhD., ing. arch. Hana Maršíková, MgA. Jan Pavézka

spolupráce:
ing. arch. Elizabeth Brázdilová, ing. arch. Kristína Kapáľová

 

Zavřít STUDIE REKONSTRUCE HOTELU KOPANICE


^

ellement architects s.r.o.
nad ovčírnou II. 1295, 76001 Zlín
Czech Republic© ellement architects 2002 - 2024