Jsme velmi potěšeni, že se naše realizace revitalizace spodní části Gahurova prospektu ve Zlíně dostala do knihy určené pro děti K čemu jsou architekti. Doporučujeme k Vaší pozornosti! 

Architekti a architektky vytvářejí prostředí, ve kterém se pohybujeme, bydlíme, odpočíváme, učíme se, pracujeme… zkrátka ve kterém žijeme. Mají ale trochu nevděčnou roli. Každého nejvíc zajímá, jak výsledky jejich práce vypadají. Architektura přitom musí sloužit svému účelu, je důležité, jak se v ní cítíme a jak ovlivňuje své okolí. V téhle bohatě ilustrované knížce bychom rádi ukázali, že se na architekturu můžeme dívat i jinak než jen „líbí – nelíbí“, že každé konkrétní řešení má svůj důvod. A že odhalovat, proč jsou domy a prostory kolem nás vymyšleny a navrženy zrovna takhle, je docela dobrodružné.

Úvodní část přibližuje východiska i způsob práce architektů. Na příkladu čtrnácti konkrétních realizací pak ukazujeme, jak autoři došli k výslednému řešení a jaký má smysl. Výběrem projektů jsme se snažili představit širokou škálu úloh, situací a tvůrčích postupů současné architektury: budovy v proluce i na volném prostranství, rekonstrukce i novostavby, veřejné i soukromé, velké i malé, domy i prostory, architekturu i urbanismus. Celou knihou také prostupuje slovníček odborných pojmů. Téměř všechny představené stavby jsou veřejně přístupné, zvídavý čtenář je tedy může i navštívit. 

Autory knihy jsou Ondřej Dušek (koncept, text a ilustrace) a Karolina Jirkalová (koncept a text).

v roce 2019 vydalo nakladatelství JAKOST
a zakoupit ji můžete zde

Zavřít K čemu jsou architekti


^

ellement architects s.r.o.
nad ovčírnou II. 1295, 76001 Zlín
Czech Republic© ellement architects 2002 - 2024