Pracujeme s pocitem být vně, případně být mezi, který je pro toto místo z historie charakteristický. Být vně centra, projít průchodem a ze shonu a vřavy být na chvíli v klidu, spočinout s výhledem do „městské krajiny za hradbami“.

Samotné místo už nepotřebuje žádnou výraznou dominantu, dominantou je hmota místodržitelského paláce, kláštera, který v historii vybočoval z hlavního opevnění středu města. Tato jeho pozice je i dnes stále patrná. Návrh z toho vychází a okolí paláce „čistí“ tak aby při objíždění centra města byl palác viditelnou dominantou a orientačním bodem.

Střízlivé řešení respektuje významnou volnou svažitou polyfunkční parkovou plochu. Hradební návrší s barokním palácem se dostavbami okolních budov a novými objekty na jižní straně snaží integrovat do systému společensky a rekreačně intenzivně využívaného městského centra a rozšířit jeho funkce za hranici zastavěné části. Je umírněnou snahou o integraci „hradebního návrší“ jako polyfunkčního a obohacujícího elementu a zároveň klidovou alternativou k funkcím poskytovaným zastavěným centrem.

Vzniká tak propojení parkové, přírodní plochy se společenským centrem v okolí kostela Sv. Jakuba, na ul. Běhounská a na Moravském náměstí.

Dostavba na ulici Roosveltova, ukončuje uliční frontu a integruje ulici s parkem.

Parková plocha má význam jako součást prstence zeleně, lemujícího ze všech stran brněnské městské centrum.

Parkově upravená polyfunkční plocha není námi považována za plnohodnotný park. Je především parkově upraveným hradebním návrším s významnou solitérou Místodržitelského paláce a svým reliéfem, sklonem souvisí především s městským centrem.

Cílem návrhu je zachování daných významných funkcí parkové plochy a podpory místa jako vyhlídky směrem na městský zelený pás, směrem ke Kolišti.

projekt vznikl v rámci jednofázová vyzvaná ideová architektonicko-urbanistická soutěžě.
Záměrem architektonicko - urbanistické soutěže bylo pro městskou část Brno – střed nalezení hodnotného, koncepčního návrhu jako podkladu pro rozhodnutí o vývoji parku a okolí, či jako podkladu pro příp. změnu územního plánu města Brna a změnu regulačního plánu městské památkové rezervace.

Autoři:
ellement architects s.r.o. + ing. Václav Babka
Ing. arch. Jitka Ressová, Ing. arch. Hana Maršíková, MgA. Jan Pavézka, Ing. arch. Kateřina Páterová

2. místo ve vyzvané soutěži
více informací zde

 

Zavřít PARK ROOSEVELTOVA V BRNĚ


^

ellement architects s.r.o.
nad ovčírnou II. 1295, 76001 Zlín
Czech Republic© ellement architects 2002 - 2024