Záměrem investora bylo vybudovat vstupní objekt továrny, který by prezentoval a zároveň naznačoval směr nového image firmy Sporten. Součástí tohoto objektu je vrátnice, firemní prodejna a také prostory pro sportoviště se zázemím. Jedním z požadavků investora bylo architektonickými prostředky definovat nový vstup, přemostit jej a vytvořit vstupní bránu do areálu. Nový objekt nebyl omezen urbanistickými regulacemi, nachází se na hranici pozemku, odděluje výrobní areál a volnou krajinu. To se projevilo na výsledné podobě objektu, který je navržen jako volně stojící členitý solitér, v jeho tvaru se promítá okolní zvlněná krajina a inspiračním zdrojem byly i technologie používané při výrobě lyží. Dům vstupní bránou i billboardem zároveň. Naší snahou bylo vytvořit objekt, ve kterém budou dílčí objemy s danou funkcí čitelné jak hmotou, tak použitým materiálem, zároveň však spjaty v jeden celek. 

Na opláštění fasád jsme použily různorodé materiály, které nám napomohly oddělit jednotlivé funkce objektu. Naším záměrem bylo použít tradiční, na vysočině prověřené materiály - modřínový štípaný šindel, eternitové české šablony, omítka, vše zastřešeno titanzinkem. Čelní plocha hmoty překlenující průjezd vytváří odlehčený plášť – kulisu, tato fasáda je z hliníkových lamel Luxalon, z niž jako reliéf vystupuje logo firmy. 
Interiér byl navržen atypicky, pro obklad stěn v baru a prosklených příček bylo využito odpadového materiálu z výroby lyží - dřevěných lepených jader, na stínidla světel a prodejní pulty byla použita skluznice. Na realizaci interiéru se podíleli i zaměstnanci firmy Sporten. Celý komplex je nepodsklepený, třípodlažní a spojují se v něm tři samostatné provozy: prodejna, vrátnice s jednací místností a sportovní klub - bar, 3 squashové kurty, sauna a relaxační posilovna. Prodejna firmy je řešena jako samostatný jednolitý prostor ve zvýšené části členěný galerií přístupnou po jednoramenném schodišti. Pod galerií je zázemí personálu a příruční sklad zboží. 
Střechu prodejny vynáší dřevěné lepené vazníky, přiznané v interiéru. Svislá nosná konstrukce prodejny je kombinací mezi dřevěnou sendvičovou konstrukcí a monolitickým betonovým skeletem vyplněným zdivem. Betonová konstrukce domu je v interiéru pohledová. Vrátnice ve tvaru "krychle" je zasunuta pod "most" průjezdu. V přízemí je vstupní hala, zázemí zaměstnanců, vrátnice a servisní vstup do sportoviště. V patře pak jednací místnost se zázemím. Sportoviště je samostatnou částí celku. Vstup do provozu je přes zádveří do hlavního prostoru s barem, tento prostor navazuje na squashové kurty. V přízemí je hygienické zázemí pro veřejnost a zaměstnance sportoviště. Součástí bloku zázemí je výměníková stanice a sklad. V patře objektu jsou šatny s hygienickým zařízením a sprchami, nad chodbou squashů je sauna s ochlazovnou. Z druhého do třetího podlaží vede přímé schodiště, prostorově zasahující do jednací místnosti. Ve druhém patře se nachází posilovna a masérský kout prostorově propojený s ochlazovnou. Prostory uvnitř čelní hmoty na sebe volně navazují, jsou propojeny přiznaným průběžným tvarem střechy a v příčném směru je prostor na členěný jen závěsy.

Autoři stavby: ellement, Ing.arch. Hana Maršíková, Ing. arch. Jitka Ressová, Ing. arch. Helena Víšková, Ing.arch. Lucie Delongová

Spoluautor interiéru: MgA. Jan Pavézka

Investor: SPORTEN a.s. Nové Město na Moravě
Hlavní dodavatel: Ing. František Brychta, stavební firma
Dodavatel interiéru: TR styl s.r.o.
Rok zpracování projektu: 2001
Rok realizace stavby: 2001-2002

Zavřít VSTUPNÍ OBJEKT
FIRMY SPORTEN


^

ellement architects s.r.o.
nad ovčírnou II. 1295, 76001 Zlín
Czech Republic© ellement architects 2002 - 2024